Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na czterospadowy na budynku Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy Jodłowa
 

Treść archiwalna z dnia: 2003-09-04

Gmina Jodłowa

39 - 225 Jodłowa

(014) 6833053

informuje że, w trybie:

przetargu nieograniczonego na:

Zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na czterospadowy na budynku Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy Jodłowa.

Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę firmy:

Zakład Budowlano – Montażowy Edward Zborowski

ul. Witosa 5/34

39-200 Dębica

woj. podkarpackie

Cena wybranej oferty: 104 979,51 zł

/słownie: sto cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 51/100 /

w tym VAT: 18 930,73 zł

/słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 73/100/

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita

 

 
  Data publikacji   2003-09-04


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 2402831