Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   28
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 28/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania dyrektora gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej
 

Zarządzenie Nr 28/05
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia l sierpnia 2005r

w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej

Na podstawie art. 38 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie (pismo znak WPS -1500a - 20/05 z dn. 23.06.2005r.) zarządza się, co następuje:

§1

  1. Odwołuje się Pana mgr Jana Kociołka z dniem 31 sierpnia 2005 r. ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej.
  2. W związku z utworzeniem z dniem l września 2005 r. Zespołu Szkół Nr l w Jodłowej w skład, której wchodzi Szkoła Podstawowa Nr l w Jodłowej oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej odwołanie Pana mgr Jana Kociołka ze stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jodłowej jest konieczne i uzasadnione w świetle przepisów powołanych na wstępie zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-08-17


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1785120