Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nazwa pozycji   Zarządzenie nr 85/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w II Otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w następującym zakresie: Podtrzymywa-ania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym uczestnictwa w przygotowaniu imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym oraz pomoc przy organizacji imprez o charakterze kulturalnym
 
 
  Data publikacji   2018-11-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr Edyta Latocha
 
  Ilość odwiedzin: 2997027