Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   8
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2004 rok
 

ZARZĄDZENIE NR 8/05
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 4 marca 2005 r.

 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2004 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź.zm.) oraz art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 roku – stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega przedłożeniu Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2005 roku i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-03-24Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2165815