Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   93
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 91/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy
 

Zarządzenie Nr 91/04
Wójt Gminy Jodłowa
z dnia 20 grudnia 2004 r.

w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 ,poz.1203/ zarządzą się:

§ 1

Przedłożenie pod obrady Rady Gminy projektów uchwał, stanowiących załączniki Nr 1 do 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-24Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177967