Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   76
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 74/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy
 

Zarządzenie Nr 74/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 8 października 2004r.

 w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23.poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,poz. 717 i Nr 762, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz. 1055 i Nr 116.poz.1203/ zarządza się:

§1

Przedłożenie pod obrady Rady Gminy projektów uchwał, stanowiących załączniki Nr 1 do 7 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-11-29Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167470