Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   34
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Treść archiwalna z dnia: 2004.10.11

G.341-6/04

Jodłowa, 2004-10-08

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Jodłowa reprezentowana przez Wójta Gminy Jodłowa Władysława Kita informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Wykonanie remontu warstw nawierzchni drogi o nr ew. gruntu 1879/2,1963/6 w Jodłowej polegającego na wykonaniu na odcinku 264,05mb:
-podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm - otoczaki frakcja 35mm-63mm
-podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm - pospółka do nawierzchni drogowych wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA JAN DZIEDZIC, Bukowa 42,39-230 Brzostek

Cena ofertowa: 20.178,91 zł. / słownie: dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 91/100 /

Kontakt:
w sprawie podpisania umowy należy w terminie do dnia 2004-10-19 skontaktować się z: Władysław Kita - Wójt Gminy Jodłowa. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-10-11


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 2161706