Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   32
  Nazwa pozycji   Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Treść archiwalna z dnia: 2004.10.11

G.341-7/04

Jodłowa, 2004-10-08

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Jodłowa reprezentowana przez Wójta Gminy Jodłowa - Władysława Kita informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Wykonanie podbudowy żwirowej na drodze o nr ew. gruntu 70/1,70/2,74/13,79/1,90/1,86/1,85/1,126/1,130/5 / k/Kloczkowskiego / w Dębowej wybrała do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

Usługi Transportowe Daniel Marek
Strzegocice 157, 39-223 Strzegocice
Cena ofertowa: 6908.47zł. Słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiem złotych 47/100 /.

Kontakt:
w sprawie podpisania umowy należy w terminie do dnia 2004-10-19 skontaktować się z: Władysław Kita - Wójt Gminy Jodłowa. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-10-11


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 2007522