Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   55
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 54/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 12 września 2004r.
 

ZARZĄDZENIE NR 54/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 12 września 2004 r.

Na podstawie art.48 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.-Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Dz.U. Nr 46, poz.499, z póżn. zm. zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 12 września 2004 r. w składzie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Obwodowe komisje wyborcze przeprowadzą głosowanie w obwodach i ustalą jego wyniki sporządzając na tę okoliczność protokół głosowania w obwodzie.

§3

Nadzór nad pracą obwodowych komisji wyborczych zlecam pełnomocnikowi wyborczemu gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
 mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-09-13Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167463