Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nazwa pozycji   Kontrole zewnętrzne 2012 r.
 

Kontrole zewnętrzne Urzędu Gminy Jodłowa w 2012 roku

1. W dniu 2 marca 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeprowadził kontrolę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, której przedmiotem była Budowa parkingu oraz budowa oświetlenia parkingu i chodnika przy drodze powiatowej w centrum miejscowości Jodłowa.

Raport z czynności kontrolnych znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

2. W dniach od 29 marca do 1 czerwca 2012 r. Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Jodłowa.

Protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne oraz informacja o wykonaniu wniosków zawartych w tym wystąpieniu znajdują się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

3. W dniach 18-19 czerwca 2012 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadził kontrolę  problemową realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Wystąpienie pokontrolne znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa

4. W dniach 25-28 czerwca 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził kontrolę projektu pt: "Edukacyjna szansa dla najmłodszych w Gminie Jodłowa" realizowanego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Informacja pokontrolna znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

5. W dniach 24 i 27 sierpnia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przeprowadził kontrolę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, której przedmiotem była Budowa boiska wiejskiego wraz ze świetlicą, parkingiem, chodnikiem, garażem i zapleczem sanitarnym w Jodłowej Górnej

Raport z czynności kontrolnych znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

6. W dniach 10-19 października 2012 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przeprowadził kontrolę trwałości projektu: „Sortownia odpadów komunalnych w Jodłowej” realizowanego w ramach Priorytetu 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Informacja pokontrolna znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa.

7. W dniach 6-22 listopada 2012 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie przeprowadził kontrolę w zakresie projektu „Przebudowa drogi nr 106504R w miejscowości Jodłowa”. Kontrola została przeprowadzona w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Podkarpackiego.

Protokół z czynności kontrolnych znajduje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jodłowa

 
  Data publikacji   2012-09-26


Osoba, która stworzyła pozycję:   Lucyna Gajda
Osoba odpowiedzialna za treść:   Małgorzata Mikrut
 
  Ilość odwiedzin: 1785389