Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 29
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVII/29/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za rok 2003
Data publikacji: 2004-08-27
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XVII/29/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 13 sierpnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Jodłowa uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedłożone przez Kierownika Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej sprawozdanie finansowe za 2003 rok w brzmieniu załączników 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0