Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   41
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 40/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy.
 

Zarządzenie Nr 40/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 11 czerwca 2004r.

w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23.poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80. poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116,poz.1203/ zarządza się:

§1

Przedłożenie pod obrady Rady Gminy projektów uchwał, stanowiących załączniki Nr 1-8 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-20Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2183763