Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   14
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 13/04 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu zamierzeń obrony cywilnej gminy Jodłowa w 2004 r.
 

ZARZĄDZENIE NR 13/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA-SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia planu zamierzeń obrony cywilnej gminy Jodłowa w 2004 roku

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z póz. zm./, zarządzenia nr 6/04 Wojewody Podkarpackiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony Cywilnej województwa podkarpackiego w 2004 roku oraz zarządzenia nr 9/04 Starosty Powiatu Dębickiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie ustalenia planu zasadniczych zamierzeń obrony cywilnej powiatu Dębickiego w 2004 roku.

Zarządza się, co następuje:

§1.

Ustala się podstawowe założenia i kierunki działania obrony cywilnej w 2004 roku, na które składają się:

  • Wytyczne Wójta Gminy Jodłowa- Szefa Obrony Cywilnej Gminy do działania w zakresie obrony cywilnej w 2004 r. stanowiące załącznik nr l do niniejszego zarządzenia,
  • Kalendarzowy plan działania Obrony Cywilnej Gminy Jodłowa w 2004 r. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§2

Zobowiązuję wszystkich wykonawców i współwykonawców do pełnej realizacji zadań zawartych w „Kalendarzowym Planie działania Obrony Cywilnej Gminy Jodłowa w 2004 r."

§3.

Zobowiązuje się pracownika ds. OC gminy do uzgodnienia planu działania obrony Cywilnej ze starostwem.

§4.

O wykonaniu zadań wynikających z planu zamierzeń należy powiadomić mnie i Starostę Powiatu w Dębicy w terminie do 15 listopada 2004 r.

§5.

Nadzór nad realizacja planu powierza się inspektorowi do spraw wojskowo-obronnych gminy.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-08-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167496