Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   25
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 26/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych.
 

Zarządzenie Nr 26/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 30 kwietnia 2004r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do prowadzenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 30 grudnia 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Upoważniam od dnia l maja 2004r. Panią Alicję Wierzgacz - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-06


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177989