Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   24
  Nazwa pozycji   Zarządzenie 25/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Sztogrin - pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej.
 

Zarządzenie Nr 25 /04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 30 kwietnia 2004r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Sztogrin – pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej

Na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ) na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej z a r z ą d z a się, co następuje:

§ 1

Upoważniam od dnia 1 maja 2004r. Panią Małgorzatę Sztogrin – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

§ 2

Upoważnienie, o którym mowa w § 1 obowiązuje w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-06


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167435