Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   23
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 24/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
 

Zarządzenie Nr 24/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 30 kwietnia 2004r.

 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) zarządza się, co następuje:

 

§1

Upoważniam od dnia 1 maja 2004r. Panią Alicję Wierzgacz - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-06


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167441