Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   14
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 15/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie wypłacenia premii dla dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
 

Zarządzenie Nr 15/2004
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie wypłacenia premii dla dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej

Na podstawie art.29 ust.7 i art.17 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz.493 z późn. zm.), § 18 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 45, poz. 446 z póżn. zm.) oraz Regulaminu Premiowania Pracowników Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 13/2000 Kierownika GCKiCz w Jodłowej z dnia 29 grudnia 2000 roku zarządzam co następuje:

§1

Dokonać wypłaty premii za 2003 rok dla Waldemara Sztogrina - dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej w wysokości 8,5 % -zgodnie z regulaminem premiowania - w terminie do 31 marca 2004 roku.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Jodłowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-01


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167481