Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   9
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 8/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy
 

Zarządzenie Nr 8/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 16 lutego 2004r.

w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/
zarządza się:

§ 1

Przedłożenie pod obrady Rady Gminy projektów uchwał, stanowiących załączniki Nr 1-6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-06-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167500