Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   6
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 5/04 Wójt Gminy Jodłowa z dnia 20 stycznia w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, będących własnością Gminy Jodłowa lub pozostających we władaniu Gminy Jodłowa
 

ZARZĄDZENIE NR 5/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, będących własnością Gminy Jodłowa lub pozostających we władaniu Gminy Jodłowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39)
z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1.

Postanawia się oddać do bezpłatnego używania Zarządowi Dróg Powiatowych w Dębicy części następujących działek położonych w Jodłowej będących własnością Gminy Jodłowa lub pozostających we władaniu Gminy Jodłowa oznaczonych numerami:

 • część działki nr 1885 o powierzchni 0,0264 ha,
 • część działki nr 1892 o powierzchni 0,0120 ha,
 • część działki nr 1860 o powierzchni 0,0008 ha,
 • część działki nr 2144 o powierzchni 0,0121 ha,
 • część działki nr 1876 o powierzchni 0,0008 ha,
 • część działki nr 1864 o powierzchni 0,0009 ha,
 • część działki nr 1860 o powierzchni 0,0030 ha, 
 • część działki nr 1856)2 o powierzchni 0,0212 ha,
 • część działki nr 1855 o powierzchni 0,0213 ha,
 • część działki nr 1822)2 o powierzchni 0,1124 ha,
 • część działki nr 1819 o powierzchni 0,0147 ha,
 • część działki nr 1817)2 o powierzchni 0,0143 ha,
 • część działki nr 1828 o powierzchni 0,0021 ha,
 • część działki nr 1648 o powierzchni 0,0059 ha,
 • część działki nr 1578 o powierzchni 0,0021 ha,
 • część działki nr 1577 o powierzchni 0,0104 ha,
 • część działki nr 1569 o powierzchni 0,0023 ha,
 • część działki nr 1562 o powierzchni 0,0111 ha,
 • część działki nr 1549)17 o powierzchni 0,0096 ha,
 • część działki nr 1839)2 o powierzchni 0,0115 ha,
 • część działki nr 1838 o powierzchni 0,0071 ha,
 • część działki nr 1837 o powierzchni 0,0026 ha,
 • część działki nr 1570 o powierzchni 0,1000 ha,
 • część działki nr 1886 o powierzchni 0,0064 ha

na czas wykonania prac budowlanych, związanych z przebudową odcinków dróg powiatowych nr 310 Bielowy – Jodłowa i nr 313 Jasło – Jodłowa – Ryglice wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury technicznej.

§ 2.

Szczegółowe warunki bezpłatnego używania określi umowa użyczenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-06-01


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167510