Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 11
Nazwa pozycji: Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jodłowa
Data publikacji: 2004-04-20
Osoba, która stworzyła pozycję:   

Treść archiwalna z dnia 31.12.04

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź.zm./

        Wójt Gminy Jodłowa informuje o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy do 2013 roku” oraz „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jodłowa”.

W/w dokumenty są opracowaniami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gminy. Pomogą samorządowi gminnemu i społeczności lokalnej w efektywnym pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla kluczowych projektów realizowanych na terenie gminy.

Propozycje do strategii oraz koncepcje projektów na lata 2004-2013 należy składać w Urzędzie Gminy Jodłowa, pok. nr 7 do dnia 15 maja 2004 roku.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita