Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   11
  Nazwa pozycji   Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jodłowa
 

Treść archiwalna z dnia 31.12.04

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póź.zm./

        Wójt Gminy Jodłowa informuje o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy do 2013 roku” oraz „Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jodłowa”.

W/w dokumenty są opracowaniami o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gminy. Pomogą samorządowi gminnemu i społeczności lokalnej w efektywnym pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla kluczowych projektów realizowanych na terenie gminy.

Propozycje do strategii oraz koncepcje projektów na lata 2004-2013 należy składać w Urzędzie Gminy Jodłowa, pok. nr 7 do dnia 15 maja 2004 roku.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-04-20


Osoba, która stworzyła pozycję:    
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2007496