Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 12
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie oświetlenia drogowego.
Data publikacji: 2003-11-13
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-11-13

G.341-16/03

Urząd Gminy Jodłowa
39 - 225 Jodłowa
powiat dębicki, woj. podkarpackie
tel.(014) 6833053

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie :

-oświetlenia drogowego w Jodłowej - stanowiska oświetleniowe zasilane ze stacji trafo Jodłowa 1,
-oświetlenia drogowego w Jodłowej - odcinki zasilane ze stacji trafo Jodłowa 6 i 7
-oświetlenia drogowego w m.Jodłowa - Dęborzyn- odcinek zasilany ze stacji trafo Dęborzyn 2

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:

przetargu nieograniczonego

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:

Usługowy Zakład Inst.Elektrycznych
Andrzej Wołoszyn
39-200 Dębica
ul.Komandosów 8


z ceną ofertową: 53.072,21zł. brutto / słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote 21/100 /

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita