Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 10
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.
Data publikacji: 2003-10-28
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-10-28

G.341-14/03

Gmina Jodłowa

39-225 Jodłowa

powiat dębicki, woj. podkarpackie

tel.(014) 6833053

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na Wykonanie remontu drogi nr 1764/2,1789 w Jodłowej Dolnej

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia prowadzone było w trybie:

przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 27b ust 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych, postępowanie zostało unieważnione.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita