Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-23
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 9
Nazwa pozycji Uchwała Nr V/9/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji
Opis

Uchwała Nr V/9/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji

      Na podstawie art.27 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /Dz.U . z 2001r. Nr 142,poz. 1593 oraz z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214,poz. 1806/ oraz § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami /Dz.U. Nr 57,poz.336/

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jodłowa p o w o ł u j e się komisje dyscyplinarne I i II instancji w składzie:

I. Komisja dyscyplinarna I instancji:

  1. Gil Anna - Członek komisji
  2. Marcinek - Gabriela Członek komisji
  3. Kaczka Daniela - Członek komisji
  4. Mikrut Małgorzata - Członek komisji
  5. Błaszczyk Renata - Członek komisji

II. Komisja dyscyplinarna II instancji:

  1. Kapłon Stanisław - Członek komisji
  2. Bochenek Stanisław - Członek komisji
  3. Wal Barbara - Członek komisji

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV/12/99 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-23
 
  Ilość odwiedzin: 1924204