Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-20
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 41
Nazwa pozycji Uchwała Nr XI/41/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2004 - 2007.
Opis

UCHWAŁA NR XI/41/03
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2004 - 2007.

      Na podstawie art. 160 § 1 i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052),
Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ l.

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym dokonano wyboru ławników na kadencję 2004 – 2007 do orzekania w:

1. Sądzie Rejonowym w sprawach karnych i rodzinnych:

 1. Bochenek Stanisław
 2. Furman Edward
 3. Kita Mieczysław
 4. Krawiec Zofia
 5. Kumiega Tadeusz
 6. Leja Małgorzata
 7. Lesiak Jan
 8. Nowak Jan
 9. Pacana Grażyna
 10. Urban Teresa

2. Sądzie Rejonowym – w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 1. Kita Władysław
 2. Maziarka Kazimierz

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-20
 
  Ilość odwiedzin: 1924355