Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-11-14
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 36
Nazwa pozycji Uchwała Nr X/36/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2003 roku.
Opis

Uchwała Nr X/36/03
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. – Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Wójta Gminy Jodłowa o przebiegu wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2003 r.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-11-14
 
  Ilość odwiedzin: 1924360