Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-24
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 23
Nazwa pozycji Uchwała Nr VII/23/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania imienia patrona Publicznemu Gimnazjum w Jodłowej
Opis

Uchwała Nr VII/23/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania imienia patrona Publicznemu w Jodłowej.

       Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806) oraz § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10, poz.96), na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorzadu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Jodłowej.

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Publicznemu Gimnazjum w Jodłowej nadaje się imię Jana Pana II..

§ 2

Ustala się nazwę szkoły w następującym brzmieniu:

GMINAZJUM IM. JANA PAWŁA II W JODŁOWEJ.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa i dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Jodłowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-24
 
  Ilość odwiedzin: 1924278