Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2003-10-24
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nr pozycji 20
Nazwa pozycji Uchwała Nr VII/20/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa.
Opis

Uchwała Nr VII/20/03

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 16 kwietnia 2003r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148)

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Rada Gminy Jodłowa po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok postanawia udzielić Wójtowi Gminy Jodłowa absolutorium z tego tytułu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Wal

Data publikacji 2003-10-24
 
  Ilość odwiedzin: 1924026