Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Osoby odpowiedzialne:
Referent
Referent Beata Orlop
Tel: 14 630 20 05
14 683 30 53 wew. 105
DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. WOJSKOWYCH I OC należy:
1) prowadzenie spraw z zakresu:
a) powszechnego obowiązku obrony kraju, a w szczególności dotyczących:
- administracji rezerw osobowych, w tym rejestracji, kwalifikacji wojskowej i ewidencji,
- orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
- uznania żołnierza w czynnej służbie wojskowej oraz osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- uznania żołnierza w czynnej służbie wojskowej oraz osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za żołnierza samotnego,
- pokrywania określonych przepisami prawa należności i opłat żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych,
- ustalania i wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
- zakwaterowania sił zbrojnych,
- obrony cywilnej,
- świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
b) zarządzania kryzysowego,
c) ochrony informacji niejawnych,
d) ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności związanych z:
- ochroną przeciwpożarową budynku Urzędu,
- wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej,
- koordynowaniem funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego w zakresie ustalonym przez wojewodę,
e) przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego i organów jednostek samorządu terytorialnego, wyborów Prezydenta RP oraz referendów,
f) zdrowia publicznego;
2) zakup środków czystości i materiałów biurowych;
3) gospodarowanie środkami czystości i materiałami biurowymi.

Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Data publikacji:
  Ilość odwiedzin: 1788008