Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Osoby odpowiedzialne:
Inspektor
Daniela Kaczka
Tel: 14 630 20 06
14 683 30 53 w. 106
DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH należą sprawy z zakresu:

1) ewidencji ludności, a w szczególności:

a) przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego i pobytu czasowego,

b) dokonywanie zameldowania i wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,

c) przyjmowanie zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego i z miejsca pobytu czasowego,

d) dokonywanie wymeldowania i wydawanie zaświadczeń o wymeldowaniu,

e) przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszeń powrotu,

f) prowadzenie postępowania w przypadku zameldowania i wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej,

g) prowadzenie ewidencji ludności w rejestrze mieszkańców,

h) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców  i rejestru PESEL zgodnie z przepisami prawa,


i) prowadzenie spraw dotyczących:

- wyrażania, odmowy wyrażenia i cofania zgody na udostępnienie danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych,

- odmowy udostępnienia danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,

j) przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL,

k) występowanie o nadanie i zmianę numeru PESEL,

l) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL

ł) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,

m) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;

2) zabezpieczenia, przechowywania oraz udostępniania lub wydawania dokumentów niejawnych.Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-07-26
  Ilość odwiedzin: 1482145