Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. księgowości podatkowej należy w szczególności:

  1. prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatków stanowiących dochody gminy z wyjątkiem podatku od środków transportowych, bieżące księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat oraz przypisów i odpisów;
  2. dokonywanie rozliczeń inkasentów z inkasa podatków;
  3. prowadzenie ewidencji upomnień oraz ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
  4. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i zaświadczeń stwierdzających stan zaległości podatkowych oraz prowadzenie ich rejestru;
  5. prowadzenie ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń;
  6. prowadzenie spraw związanych z:
a)  określaniem wysokości, stwierdzaniem, zwrotem nadpłaty oraz zaliczaniem wpłat i nadpłat na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia oraz bieżących i przyszłych zobowiązań osób fizycznych w podatkach stanowiących dochody gminy, z wyjątkiem podatku od środków transportowych,
b) umarzaniem zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochody gminy, z wyjątkiem podatku od środków transportowych,
c) odraczaniem i rozkładaniem na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami z zwłokę w podatkach od osób fizycznych stanowiących dochody gminy, z wyjątkiem podatku od środków transportowych;
7. ustalanie zaległości podatkowych osób fizycznych z wyjątkiem zaległości w podatku od środków transportowych;
8. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatków stanowiących dochody gminy z wyjątkiem świadczeń pieniężnych z tytułu podatku od środków transportowych i postępowania zabezpieczającego

Osoby odpowiedzialne:
mł.referent
Anna Zaborowska
Tel: 14 630 20 23
14 683 30 53 wew. 123
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-07-26
  Ilość odwiedzin: 1903628