Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu.
 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;
  2. nadzorowanie i przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw;
  3. inicjowanie i organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;
  4. zastępowanie Wójta i jego Zastępcy w czasie ich nieobecności lub niemożności pełnienia przez nich obowiązków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu;
  5. nadzór nad przygotowywaniem materiałów na obrady sesji Rady Gminy;
  6. przedstawianie Wójtowi propozycji do powierzania określonych zakresów czynności pracownikom;
  7. przedstawianie Wójtowi propozycji dot. usprawnienia pracy Urzędu;
  8. przyjmowanie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru;
  9. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;
  10. opracowywanie projektu Regulaminu oraz projektów jego zmian;
  11. opracowywanie projektów statutu gminy i statutów sołectw oraz projektów ich zmian;
  12. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz rejestru zarządzeń Kierownika Urzędu;
  13. prowadzenie rejestru instytucji kultury;
  14. wykonywanie zadań koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie;
  15. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 3. W ramach w/wym. zakresu zadań Sekretarz uprawniony jest do wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Urzędu. Polecenia te nie mogą dotyczyć zadań Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
 4. Przy realizacji swoich zadań Sekretarz bezpośrednio nadzoruje realizację zadań przez stanowisko ds. obsługi Rady Gminy z wyjątkiem zadań z zakresu BHP.

Osoby odpowiedzialne:
Sekretarz Gminy
Małgorzata Mikrut
Tel: 14 630 20 15
14 683 30 53 w. 115
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-07-26
  Ilość odwiedzin: 1903629