Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. płac i gospodarki materiałowej należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, nagród, rozliczania kosztów podróży służbowych, ekwiwalentów przysługujących pracownikom, a w szczególności:
  a) naliczanie i sporządzanie list płac,
  b) kompletowanie dokumentów do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  c) prowadzenie kart wynagrodzeń,
  d) rozliczanie delegacji służbowych,
  e) ustalanie wysokości zarobków do rent i emerytur,
  f)wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków;
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;
 3. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło oraz ich wyrejestrowywanie;
 4. naliczanie wysokości diet radnym, członkom Komisji Rady i sołtysom oraz sporządzanie list wypłat;
 5. sporządzanie list płac inkasa;
 6. naliczanie ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP i sporządzanie listy płac;
 7. sporządzanie miesięcznych raportów ubezpieczonych, deklaracji i przelewów z tego tytułu do ZUS;
 8. terminowe realizowanie przelewów zobowiązań z tytułu potrąconych pracownikom elementów wynagrodzenia;
 9. sporządzanie sprawozdań z zakresu funduszu płac i zatrudnienia;
 10. prowadzenie ewidencji i ksiąg inwentarzowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie;
 11. naliczanie amortyzacji od środków trwałych;
 12. rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. zgłaszanie środków trwałych i przedmiotów nietrwałych do likwidacji;
 14. sporządzanie zamówień prenumeraty;
 15. prowadzenie ewidencji, kontroli i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
 16. organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej w Urzędzie na rzecz pracowników i ich rodzin.

Osoby odpowiedzialne:
Inspektor
Kazimiera Pytlik
Tel: 14 630 20 20
14 683 30 53 wew. 120
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Data publikacji:
  Ilość odwiedzin: 1903631