Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds organizacyjno- administracyjnych należy w szczególności :

 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
 2. wykonywanie czynności związanych z gospodarką etatami i funduszem płac;
 3. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
 4. prowadzenie ewidencji kadrowej;
 5. pomoc przy przeprowadzaniu przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników;
 6. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
 7. ewidencja czasu pracy pracowników;
 8. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych;
 9. współpraca przy organizowaniu szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników;
 10. prowadzenie spraw płacowych w tym dot. nagród jubileuszowych;
 11. prowadzenie rejestru pełnomocnictw oraz rejestru  upoważnień;
 12. gromadzenie i przechowywanie oświadczeń oraz informacji pracowników Urzędu oraz kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych określonych w przepisach antykorupcyjnych;
 13. prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze;
 14. prowadzenie kancelarii-przyjmowanie i rozdzielanie przesyłek oraz prowadzenie rejestru przesyłek wpływających;
 15. obsługa sekretariatu Wójta;
 16. prowadzenie spraw łączności telefonicznej, radiotelefonicznej w Urzędzie;
 17. prowadzenie spraw związanych z małą poligrafią (kserokopiarka);
 18. prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych oraz ewidencji wyjazdów służbowych;
 19. przyjmowanie skarg i wniosków.

Osoby odpowiedzialne:
Inspektor
Gabriela Marcinek
Tel: 14 630 20 01
14 683 30 53 w. 101
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2019-06-07
  Ilość odwiedzin: 1482128