Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy ds. księgowości budżetowej należy w szczególności:

  1. dekretacja dokumentów księgowych;
  2. księgowanie dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont i zasadami rachunkowości;
  3. bieżąca analiza zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych;
  4. zapewnienie zarejestrowania zapisów księgowych na trwałych nośnikach;
  5. sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu swojego działania oraz sprawozdawczości budżetowej;
  6. prowadzenie kartotek materiałowych;
  7. likwidatura rachunków i innych dokumentów księgowych;
  8. sprawdzanie i podpisywanie rachunków pod względem formalno-rachunkowym;
  9. prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu pod potrzeby podatku VAT;
  10. prowadzenie ewidencji niepodatkowych należności przypisanych.

Osoby odpowiedzialne:
księgowy
Stanisława Kaczka
Tel: 14 630 20 18
14 683 30 53 w. 118

Do zadań należy w szczególności:

1) dekretacja dokumentów księgowych;

2) księgowanie dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont i zasadami rachunkowości;

3) bieżąca analiza zapisów księgowych na kontach analitycznych i syntetycznych;

4) zapewnienie zarejestrowania zapisów księgowych na trwałych nośnikach;

5) sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu swojego działania oraz sprawozdawczości budżetowej;

6) likwidatura rachunków i innych dokumentów księgowych;

7) sprawdzanie i podpisywanie rachunków pod względem formalno-rachunkowym;

8) prowadzenie ewidencji niepodatkowych należności przypisanych.


Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 09
14 683 30 53 wew. 109


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2019-10-09
  Ilość odwiedzin: 1903621