Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 3330
Pozycja "Zmiany" zawiera archiwalne treści dokumentów dostępnych wcześniej na stornach BIP Gminy Jodłowa.


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2004-09-20

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro 2003-07-18
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zmianę konstrukcji dachu ze stropodachu na czterospadowy na budynku Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy Jodłowa 2003-09-04
Ogłoszenie o konkursie 2004-01-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-09-17
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na remont i modernizację drogi nr 353 i części drogi nr 481 położonej w Zagórzu. 2003-09-30
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2004-02-03
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej z przeznaczeniem na Gimnazjum - I i II etap tj. rozbiórka istniejącego dachu i budowa nowego. 2003-08-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-08-27
Postanowienie z dnia 16.03.2004 2004-03-31
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac renowacyjno - rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 230 w Dęborzynie. 2003-09-17
Zawiadomienie z dnia 31.03.2004 2004-03-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-08-27
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonie prac renowacyjno - rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 231 w Jodłowej. 2003-09-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-08-27
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac renowacyjno - rekonstrukcyjnych cmentarza wojennego nr 232 w Jodłowej. 2003-09-17
Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy oraz Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jodłowa 2004-04-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro. 2003-09-04
Powiadomienie o wyborze oferty na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Jodłowej na terenie działek o nr ew. 1877, 1957/1, 1554, 1963/5, 1963/6. 2003-09-18
Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2004 r. 2004-06-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro. 2003-08-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-09-22
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2004-08-10
Powiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy Jodłowa. 2003-10-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-10-13
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. 2003-10-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-10-28
Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę budynku niepodpiwniczon. z poddaszem użytkowym na działce nr ew. 1578 położ. w Jodłowej z przeznacz. na usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 2003-11-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro 2003-11-04
Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie oświetlenia drogowego. 2003-11-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2004-02-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro 2004-03-05
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2005-03-29
Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro na wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej 2004-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu 2004-05-06
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-06-09
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-07-30
Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieogranicznonym na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w remizie OSP w Jodłowej 2004-07-01
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-09-20
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-09-20
Zawiadomienie o wyborze oferty 2004-08-18
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-10-13
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-10-19
Zawiadomienie o wyborze oferty 2004-10-11
Zawiadomienie o wyborze oferty 2004-10-11
Zawiadomienie o wyborze oferty 2004-10-29
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2004-11-09
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2004-11-10
Ogłoszenie o zamówieniu 2004-11-15
Ogłoszenie o przetargu 2004-12-14
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2005-04-11
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego 2005-04-29
Ogłoszenie o przetargu 2005-05-04
Ogłoszenie o zamówieniu 2005-05-12
Ogłoszenie o zamówieniu 2005-05-23
Ogłoszenie o zamówieniu 2005-05-30


  Ilość odwiedzin: 2618612