Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.01.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych , których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych 2021-01-08
Zarządzenie Nr 2/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.01.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowych i ustalenia regulaminu ich pracy 2021-01-08
Zarządzenie Nr 3/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2021 w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jodłowa w 2021 roku 2021-01-08
Zarządzenie Nr 4/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im.Partyzanktów Armii Krajowej w Dębowej 2021-01-08
Zarządzenie Nr 5/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Ks.Franciszka Blachnickiego w Jodłowej 2021-01-08
Zarządzenie Nr 6/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Marii Konopnickiej w Jodłowej 2021-01-08
Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 im Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej 2021-01-08
Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2021-01-08
Zarządzenie Nr 9/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2021-01-15
Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie przedlożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2021-01-15
Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Jodłowa w roku szkolnym 2021/22 2021-01-20
Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2021 rok 2021-01-18
Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2021-01-18
Zarządzenie Nr 14/21 Wójta Gminy Jodłowa - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2021-01-29
Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2021-02-05
Zarządzenie Nr 16/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2021-02-05
Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2021-02-05
Zarządzenie Nr 18/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2021-02-05
Zarządzenie Nr 19/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu 2021-02-15
Zarządzenie Nr 20/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie przedożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2020 r. 2021-02-22
Zarządzenie Nr 21/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.02.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2021-02-25
Zarządzenie Nr 22/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2021-02-26
Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23.02.2021 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności , obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2021 roku 2021-02-25
Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 luty 2021r.w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2021 rok 2021-03-02
Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 marca 2021r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2021-03-08
Zarządzenie Nr 26/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 marca 2021r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne 2021-03-08
Zarządzenie Nr 27/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jodłowa 2021-03-08
Zarządzenie Nr 28/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2021r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady 2021-03-22
Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 marca 2021r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2021-03-25
Zarządzenie Nr 30/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 marca 2021r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jodłowej 2021-03-25
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2021r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2020 rok. 2021-03-30
Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2021-04-06
Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2021-04-06
Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2021-04-06
Zarządzenie Nr 38/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2021-04-01
Zarządzenie Nr 39/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Jodłowa 2021-04-09
Zarządzenie Nr 40/21 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert w 2021r. na realizację zadań publicznych w zakresie: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; Ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia ; Upowszechniania turystyki - - turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży ; Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2021-04-15


  Ilość odwiedzin: 2988446