Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1147534 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8596 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5060 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4769 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6353 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4961 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4190 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 363 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 27102 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5220 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4112 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5303 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3525 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2621 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 16802 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2732 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 417 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2458 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 323 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 364 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 307 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4909 
PRAWO LOKALNE Statut 2912 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2969 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5904 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2806 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 297 
PRAWO LOKALNE Podatki 3078 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4797 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3176 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2611 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 351 
GOSPODARKA Aktualności 4651 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3272 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2847 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 204 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 951 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 960 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 177 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1641 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6006 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5992 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11216 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 254 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 577 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 204 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1946 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2883 
GOSPODARKA Turystyka 2753 
GOSPODARKA Rolnictwo 3065 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3096 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2559 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 169 
GOSPODARKA Wnioski 173 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2303 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2633 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2679 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2989 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2732 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2433 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2791 
MOJA SPRAWA Podatki 3001 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2724 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2450 
MOJA SPRAWA Petycje 208 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 180 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 191 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 165 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 215 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 168 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 164 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 152 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 145 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 161 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 153 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 245 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 310 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 237 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 237 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 236 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 230 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 224 
ARCHIWUM Regulamin 154 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 30 
  Ilość odwiedzin: 1147534