Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  2605528 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 10269 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 6753 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5971 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 7421 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 6327 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 5409 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 1415 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 37178 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 6230 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 4283 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 3326 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 20747 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 3506 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 1295 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 2144 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 4569 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 1292 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1071 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 1063 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 6218 
PRAWO LOKALNE Statut 3894 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3723 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 7818 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3530 
PRAWO LOKALNE Podatki 3987 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5563 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3930 
PRAWO LOKALNE Kontrole 3283 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 1390 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 207 
KONSULTACJE Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw 202 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 211 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 223 
GOSPODARKA Aktualności 5568 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3928 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3520 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 884 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1573 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1570 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 796 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 2232 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6590 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6598 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11787 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 1019 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 1307 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1914 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 976 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 1092 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2532 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3474 
GOSPODARKA Turystyka 3487 
GOSPODARKA Rolnictwo 3745 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3760 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 3134 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 789 
GOSPODARKA Wnioski 810 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3414 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2919 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 3237 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3363 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3803 
MOJA SPRAWA Drogownictwo 205 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 3026 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3454 
MOJA SPRAWA Podatki 4212 
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 285 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 3419 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 3085 
MOJA SPRAWA Petycje 836 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 725 
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 242 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 30 czerwca 2020r. o 308 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Prezentacja na szkolenie członków OKW 381 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 404 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 czerwca 2020r. o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW 395 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania 354 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 306 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Wójta Gminy o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych 333 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o mozliwości skorzystania prze wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania 328 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 410 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 420 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 408 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 392 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 377 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 560 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 493 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 460 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 424 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 656 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 572 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 488 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 760 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 787 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 819 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 813 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 868 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 802 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 889 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 797 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 779 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 793 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 768 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 762 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 772 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 843 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 737 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 800 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 764 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 740 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 745 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 711 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 802 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 800 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 835 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 788 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 752 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 819 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 898 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 804 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 833 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 784 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 2174 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 1169 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 1314 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 1189 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 1145 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 1146 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 909 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020r 369 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Informacje ogólne o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 280 
ARCHIWUM Regulamin 604 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 603 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 441 
  Ilość odwiedzin: 2605528