Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1783312 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9874 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 6223 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 5520 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5912 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 7086 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 5051 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 1054 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 34851 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5835 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3993 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 3044 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 19843 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 3197 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 1000 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 1432 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 4172 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 976 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 785 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 775 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5838 
PRAWO LOKALNE Statut 3565 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3419 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 7300 
PRAWO LOKALNE Protokoły 3255 
PRAWO LOKALNE Podatki 3655 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 5250 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3647 
PRAWO LOKALNE Kontrole 3028 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 983 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus - informacje 34 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Koronawirus, ważna informacja! Nie wychodź z domu jeśli nie musisz! 23 
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Komunikat dla mieszkańców 41 
GOSPODARKA Aktualności 5292 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3673 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 3253 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 621 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1337 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1322 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 567 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 2020 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6375 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6373 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11554 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 779 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 1053 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 1688 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 694 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2020 rok 245 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2294 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 3252 
GOSPODARKA Turystyka 3203 
GOSPODARKA Rolnictwo 3504 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3520 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2915 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 529 
GOSPODARKA Wnioski 549 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 3095 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3546 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 3170 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2695 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2993 
MOJA SPRAWA Drogownictwo 23 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2798 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 3202 
MOJA SPRAWA Podatki 3749 
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 61 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 3142 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2863 
MOJA SPRAWA Petycje 586 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 520 
MOJA SPRAWA Dofinansowanie na usuwanie azbestu 42 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 68 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 14 kwietnia 2020r. 68 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania 49 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 42 
WYBORY PREZYDENTA RP 2020 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 58 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 365 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Inne Zarządzenia Wójta dotyczące wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich 300 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Druki do pobrania 264 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 240 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA SOŁTYSA 438 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 LISTY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 343 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2019 INFORMACJE WÓJTA 288 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 425 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 441 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 467 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 472 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 544 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 426 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 540 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 464 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 449 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 443 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 421 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 414 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 437 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 496 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 410 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 440 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 435 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 419 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 413 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 389 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 472 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 477 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 486 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 440 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 420 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 469 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 510 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 438 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 492 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 441 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 1478 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 782 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 933 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 800 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 765 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 763 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 442 
ARCHIWUM Regulamin 454 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 374 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zapisu monitoringu 246 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 28 
  Ilość odwiedzin: 1783312