Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2018-03-19
Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2018-03-19
Zarządzenie Nr 2A/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na rok 2018 2018-03-19
Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2018-03-19
Zarządzenie Nr 4/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego, stanowiącego mienie komunalne 2018-03-19
Zarządzenie Nr 5/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2018-03-19
Zarządzenie Nr 6/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-03-19
Zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie nadania numerów przystankom komunikacyjnym usytuowanym na terenie gminy Jodłowa 2018-03-19
Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2018-03-19
Zarządzenie Nr 9/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Jodłowa w roku szkolnym 2018/19 2018-01-26
Zarządzenie Nr 10/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2018r w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2018-03-19
Zarządzenie Nr 11/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2018-03-19
Zarządzenie Nr 12/18 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia podstawowych załozeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2018 roku 2018-03-19
Zarządzenie Nr 13/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Jodłowa 2018-03-19
Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 luty 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-03-19
Zarządzenie Nr 15/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-03-19
Zarządzenie Nr 16/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 marca 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2018-03-19
Zarządzenie Nr 17/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zmiany sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018-03-19
Zarządzenie Nr 18/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 marca 2018r. W sprawie zrzeczenia się odszkodowania 2018-03-19
Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2018-03-19
Zarządzenie nr 20/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-07-13
Zarządzenie nr 21/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 marca 2018r. w Sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2017 2018-07-13
Zarządzenie nr 22/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 marca 2018r. dotyczące wyboru z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji. 2018-07-13
Zarządzenie nr 23/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2018r w sprawie zmian budżetu Gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-07-13
Zarządzenie nr 24/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2018-07-13
Zarządzenie nr 25/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 kwietnia 2018r, w sprawie ustalenie planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2018 rok 2018-07-13
Zarządzenie nr 26/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2018-07-13
Zarządzenie nr 27/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2018r. W sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-07-13
Zarządzenie nr 28/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenie planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2018 rok 2018-07-13
Zarządzenie nr 29/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Zagórze na 2018 rok 2018-07-13
Zarządzenie nr 30/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2018 rok 2018-07-13
Zarządzenie nr 31/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-07-13
Zarządzenie nr 32/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (PK HNS) Wójta Gminy Jodłowa 2018-07-13
Zarządzenie nr 33/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłowa 2018-07-13
Zarządzenie nr 34/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego 2018-07-13
Zarządzenie nr 35/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jodłowa na 2018r 2018-07-13
Zarządzenie nr 36/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2017 rok 2018-07-13
Zarządzenie nr 37/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 maja 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy Jodłowa 2018-07-13
Zarządzenie nr 38/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2018-07-13
Zarządzenie nr 39/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9maja 2018r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-07-13
Zarządzenie nr 40/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej i dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie oraz wyznaczenia terminu konkursu 2018-07-13
Zarządzenie nr 41/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2018-07-13
Zarządzenie nr 42/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2018-07-13
Zarządzenie nr 43/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2018-07-13
Zarządzenie nr 44/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-07-13
Zarządzenie nr 45/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dębowa na 2018 rok 2018-07-17
Zarządzenie nr 46/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2018 rok 2018-07-17
Zarządzenie nr 47/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 maja 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2018 rok 2018-07-17
Zarządzenie nr 48/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 maja 2018r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-07-17
Zarządzenie nr 49/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2018-07-17
Zarządzenie nr 50/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 7 czerwca 2018r. w sprawie 2018-07-17
Zarządzenie nr 51/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2018-07-17
Zarządzenie nr 52/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2018-07-17
Zarządzenie nr 53/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2018-07-17
Zarządzenie nr 54/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zmiany 2018-07-17
Zarządzenie nr 55/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2018-07-17
Zarządzenie nr 56/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2017 rok 2018-07-17
Zarządzenie nr 57/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2018-07-17
Zarządzenie nr 58/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2018-07-17
Zarządzenie nr 59/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-17
Zarządzenie nr 60/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 r. 2018-07-17
Zarządzenie nr 61/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej 2018-07-17
Zarządzenie nr 62/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 r. 2018-07-17
Zarządzenie nr 63/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-07-17
Zarządzenie Nr 64/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11.07.2018 r w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2018-11-07
Zarządzenie nr 65/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2018-07-17
Zarządzenie nr 66/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2018-07-17
Zarządzenie nr 67/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19.07.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 2018-11-06
Zarządzenie nr 68/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24.07.2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok 2018-11-06
Zarządzenie nr 69/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2018-11-06
Zarządzenie nr 70/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.07.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-11-06
Zarządzenie nr 71/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.08.2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jodłowej 2018-11-06
Zarządzenie nr 72/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 01.08.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2018 roku 2018-11-06
Zarządzenie nr 73/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania publicznego w 2018 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym uczestnictwa w przygotowaniu imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym oraz pomoc przy organizacji imprez o charakterze kulturalnym 2018-11-06
Zarządzenie nr 74/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w następującym zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jodłowa 2018-11-06
Zarządzenie nr 75/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2018 roku 2018-11-06
Zarządzenie nr 76/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10.08.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-11-07
Zarządzenie nr 77/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20.08.2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-11-07
Zarządzenie nr 78/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.08.2018 r. w sprawie wydzierżawienia działki mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej 2018-11-07
Zarządzenie nr 79/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.08.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2018-11-07
Zarządzenie nr 80/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24.08.2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2018-11-07
Zarządzenie nr 81/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.08.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2018-11-07
Zarządzenie nr 82/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.08.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2018-11-07
Zarządzenie nr 83/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.08.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2018-11-07
Zarządzenie nr 84/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.08.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dęborzynie 2018-11-07
Zarządzenie nr 85/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.08.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w II Otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w następującym zakresie: Podtrzymywa-ania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym uczestnictwa w przygotowaniu imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym oraz pomoc przy organizacji imprez o charakterze kulturalnym 2018-11-07
Zarządzenie nr 86/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2018 roku 2018-11-07
Zarządzenie nr 87/18 Wójta Gminy Jodłow z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-11-07
Zarządzenie nr 88/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.09.2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-11-07
Zarządzenie nr 89/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20.09.2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2018-11-07
Zarządzenie nr 90/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-11-07
Zarządzenie nr 91/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Zagórze na 2018 rok 2018-11-07
Zarządzenie nr 92/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2018 rok 2018-11-07
Zarządzenie nr 93/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2018 rok 2018-11-07
Zarządzenie nr 94/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10.10.2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2018-11-07
Zarządzenie nr 95/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10.10.2018 r. w sprawie wypowiedzenia umowy użyczenia części działki nr 2144/2 położonej w Jodłowej, stanowiącej mienie komunalne 2018-11-07
Zarządzenie nr 96/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15.10.2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego 2018-11-07
Zarządzenie nr 97/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15.10.2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego 2018-11-07
Zarządzenie nr 98/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-11-07
Zarządzenie nr 99/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2018-11-07
Zarządzenie nr 100/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19.10.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy 2018-11-07
Zarządzenie nr 101/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.10.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/18 w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-11-07
Zarządzenie nr 102/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26.10.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/18 w sprawie zaciąg-nięcia kredytu długoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2018-11-07
Zarządzenie nr 103/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26.10.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetu 2018-11-07
Zarządzenie nr 104/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.10.2018 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2018-11-08
Zarządzenie nr 105/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30.10.2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-11-08
Zarządzenie nr 106/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 06.11.2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-11-08
Zarządzenie Nr 107/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 listopada 2018 r w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2018-11-22
Zarządzenie Nr 108/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 listopada 2018 r w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2018-11-22
Zarządzenie Nr 109/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 listopada 2018 r w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2018-11-22
Zarządzenie Nr 110/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 listopada 2018 r w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018r. 2018-11-22
Zarządzenie nr 111/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15.11.2018 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2019-02-28
Zarządzenie nr 112/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie działalności: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2019-02-28
Zarządzenie nr 113/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2019-02-28
Zarządzenie nr 114/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 r. 2019-02-28
Zarządzenie nr 115/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.11.2018 r. w sprawie szczegółowych projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych 2019-02-28
Zarządzenie nr 116/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowo ? rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2018 rok 2019-02-28
Zarządzenie nr 117/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.12.2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2019-02-28
Zarządzenie nr 118/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.12.2018 r. w sprawie powołanie Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w następującym zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2019-02-28
Zarządzenie nr 119/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-02-28
Zarządzenie nr 120/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w 2018 roku 2019-02-28
Zarządzenie nr 121/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 r 2019-02-28
Zarządzenie nr 122/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.12.2018 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2019-02-28
Zarządzenie nr 123/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2019-02-28
Zarządzenie nr 124/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej stanowiącym mienie komunalne 2019-02-28
Zarządzenie nr 125/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-02-28
Zarządzenie nr 126/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2019-02-28
Zarządzenie nr 127/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.12.2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2019-02-28
Zarządzenie nr 128/18 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31.12.2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2019-02-28


  Ilość odwiedzin: 2997111