Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1118596 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8436 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 4966 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4662 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4845 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6247 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4105 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 277 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 25823 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5127 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4044 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5230 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3453 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2556 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 16293 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2661 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 326 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2098 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 250 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 300 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 243 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4833 
PRAWO LOKALNE Statut 2847 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2892 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5795 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2738 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 215 
PRAWO LOKALNE Podatki 3000 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4716 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3094 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2540 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 286 
GOSPODARKA Aktualności 4604 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3221 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2801 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 157 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 907 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 916 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 136 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1598 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 5962 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 5951 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11174 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 204 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 520 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 92 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1903 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2825 
GOSPODARKA Turystyka 2706 
GOSPODARKA Rolnictwo 3015 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3049 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2515 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 122 
GOSPODARKA Wnioski 127 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2626 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 2914 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2680 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2258 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2579 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2384 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2736 
MOJA SPRAWA Podatki 2933 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2671 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2391 
MOJA SPRAWA Petycje 156 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 133 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 133 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 124 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 126 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 120 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 119 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 95 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 86 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 100 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 100 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 179 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 223 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 179 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 174 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 174 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 173 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 168 
ARCHIWUM Regulamin 117 
  Ilość odwiedzin: 1118596