Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1247816 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
Usunięto DOTACJA DLA PRZEDSZKOLI
WŁADZE, BUDŻET Wójt 9018 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5368 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4919 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6513 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5140 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4379 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 490 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 29649 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5357 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4207 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5411 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3608 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2704 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 17566 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2815 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 553 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2018-2023) 68 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 3174 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 449 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 443 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 403 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 5069 
PRAWO LOKALNE Statut 3055 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3071 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6264 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2906 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 400 
PRAWO LOKALNE Podatki 3203 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4894 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3295 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2704 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 472 
GOSPODARKA Aktualności 4822 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3354 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2923 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 279 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 1030 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1041 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 253 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1710 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6073 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6058 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11273 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 372 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 692 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 566 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2019 rok 16 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 2008 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2971 
GOSPODARKA Turystyka 2830 
GOSPODARKA Rolnictwo 3144 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3169 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2626 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 232 
GOSPODARKA Wnioski 239 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2716 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2759 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3119 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2817 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2378 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2511 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2881 
MOJA SPRAWA Podatki 3153 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2811 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2545 
MOJA SPRAWA Petycje 287 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 242 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 87 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego - Gmina Jodłowa 66 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 109 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 97 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 126 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 81 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 187 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 142 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 122 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 85 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 86 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 69 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 114 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 170 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 93 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 102 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 92 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 96 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 77 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 67 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 139 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 138 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 118 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 77 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 97 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 144 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 96 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 74 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 163 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 100 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 274 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 223 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 273 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 232 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 218 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 259 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 244 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 261 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 273 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o sesjach Rady Gminy Jodłowa - kadencja 2018-2023 115 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 364 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 355 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 358 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 351 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 336 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 24 
ARCHIWUM Regulamin 210 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 113 
  Ilość odwiedzin: 1247816