Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1216244 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8770 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5160 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4865 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6437 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 5041 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4284 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 437 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 28340 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5293 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4165 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5367 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3574 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2672 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 17231 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2776 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 484 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2828 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 380 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 411 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 359 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4999 
PRAWO LOKALNE Statut 3010 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3031 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 6051 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2868 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 349 
PRAWO LOKALNE Podatki 3141 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4859 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3238 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2672 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 430 
GOSPODARKA Aktualności 4734 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3318 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2889 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 250 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 997 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 1006 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 218 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1685 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6046 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6035 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11251 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 318 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 652 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 404 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1984 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2941 
GOSPODARKA Turystyka 2803 
GOSPODARKA Rolnictwo 3112 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3142 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2596 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 210 
GOSPODARKA Wnioski 215 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2680 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2721 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3045 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2775 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2344 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2478 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2846 
MOJA SPRAWA Podatki 3054 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2770 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2500 
MOJA SPRAWA Petycje 250 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 216 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Plan dyżurów w dniu 21 października 2018r. 35 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 15.10.2018r. 49 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 69 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 45 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z 1 października 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 151 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jodłowa zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 105 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 28 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 89 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r. 53 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 września 2018 r. 55 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 27 września 2018 r. 38 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. 79 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z 20 września 2018r. 136 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z 18 września 2018r. 57 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018r.-wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 5 w wyborach do Rady Gminy Jodłowa 70 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej z 18 września 2018 61 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 17 września 2018r. o harmonogramie pracy Komisji 56 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i jej dyżurach 39 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Dębicy z dnia 12 września 2018r. o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 37 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jodłowej z dnia 12 września 2018r. o składzie Gminnej komisji Wyborczej oraz harmonogramie jej pracy 102 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16.08.2018 80 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16.08.2018 75 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku. 43 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 55 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej 105 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 07.09.2018 r. 45 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 07.09.2018 r. 32 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Informacja Wójta Gminy Jodłowa 107 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 50 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 250 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 204 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 253 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 213 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 201 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 221 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 200 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 223 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 243 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 317 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 410 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 306 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 300 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 300 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 299 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 290 
ARCHIWUM Regulamin 189 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 86 
  Ilość odwiedzin: 1216244