Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  1162021 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
WŁADZE, BUDŻET Wójt 8659 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 36 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5103 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4830 
WŁADZE, BUDŻET Szkoły 4992 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 6388 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 4224 
WŁADZE, BUDŻET Sprawozdania 389 
WŁADZE, BUDŻET Przetargi 27615 
WŁADZE, BUDŻET Oferty inwestycyjne 5253 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2002 - 2006) 4134 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majatkowe (2006 - 2010) 5330 
WŁADZE, BUDŻET Rejestry, ewidencje i archiwa 3547 
WŁADZE, BUDŻET Zmiany 2642 
WŁADZE, BUDŻET Nabór na wolne stanowiska pracy 16989 
WŁADZE, BUDŻET Dostęp do informacji publicznej 2757 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2010 - 2014) 445 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe (2014 - 2018) 2576 
WŁADZE, BUDŻET Petycje oraz zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 354 
WŁADZE, BUDŻET Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 387 
WŁADZE, BUDŻET Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 332 
PRAWO LOKALNE ZARZĄDZENIA WÓJTA 4937 
PRAWO LOKALNE Statut 2964 
PRAWO LOKALNE Regulamin 3006 
PRAWO LOKALNE UCHWAŁY RADY GMINY 5973 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2839 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 324 
PRAWO LOKALNE Podatki 3111 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4825 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3204 
PRAWO LOKALNE Kontrole 2641 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 384 
GOSPODARKA Aktualności 4675 
GOSPODARKA Realizowane projekty 3290 
GOSPODARKA Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 2866 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2015 rok 229 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2014 rok 971 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2013 rok 986 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2012 rok 197 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2011 rok 1662 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2010 r 6025 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2009 rok 6010 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2008 rok 11235 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2016 rok 287 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2017 rok 610 
GOSPODARKA Ogłoszenia 2018 rok 298 
GOSPODARKA PPWOW Program Integracji Społecznej 2009 rok 1965 
GOSPODARKA PPWOW -Program Integracji Społecznej 2915 
GOSPODARKA Turystyka 2772 
GOSPODARKA Rolnictwo 3086 
GOSPODARKA Mienie komunalne Gminy Jodłowa 3117 
GOSPODARKA Informacje o działalności Wójta Gminy Jodłowa 2580 
GOSPODARKA PPWOW-Program Integracji Społecznej 2010 rok 187 
GOSPODARKA Wnioski 193 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 3016 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2755 
MOJA SPRAWA Zbiórki publiczne 2325 
MOJA SPRAWA Opłata skarbowa 2655 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2701 
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 2456 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2825 
MOJA SPRAWA Podatki 3030 
MOJA SPRAWA Informacja publiczna 2747 
MOJA SPRAWA Sprawy Stanu Cywilnego 2476 
MOJA SPRAWA Petycje 230 
MOJA SPRAWA Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 199 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na sołtysów sołectw gminy Jodłowa 216 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Listy kandydatów na członków Rad Sołeckich sołectw gminy Jodłowa 183 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 234 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Druki do pobrania 192 
WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 2015 Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 183 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna 178 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Wyciąg ze statutów sołectw gminy Jodłowa dot. zasad i trybu wyboru sołtysa i rady sołeckiej 169 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Druki do pobrania 186 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RAD SOŁECKICH Lista kandydatów na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Jodłowa Dolna 178 
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ Duki do pobrania 272 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o obradach Rady Gminy Jodłowa 356 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 271 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Infrastruktury Społecznej, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 263 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa 261 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosla Rady Gminy Jodłowa 255 
OBWIESZCZENIA - SESJE I KOMISJE RADY GMINY Obwieszczenia o posiedzeniu Komisji ds.Samorządowych, Ładu , Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 253 
ARCHIWUM Regulamin 173 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Klauzule informacyjne 60 
  Ilość odwiedzin: 1162021